вторник, 19 августа 2014 г.

Концепція нової редакції Закону України "Про освіту" та програма її реалізації.

Концепція нової редакції Закону України "Про освіту" та програма її реалізації.

Лист
Міністру освіти і науки України
п. Квіту С.М.
Голові комітету з питань освіти і
науки Верховної Ради України
п. Гриневич Л.М.
Шановні Сергію Мироновичу і Ліліє Михайлівно!
Подаю на Ваш розгляд концепцію нової редакції Закону України «Про освіту» та Програму впровадження нового Закону України «Про освіту»,  виходячи з досвіду роботи навчальних закладів України, їхніх пропозицій до нової редакції Закону, врахування досвіду проведення подібної реформи освіти у сусідніх державах, вимог Болонської конвенції, розрахунку кількості університетів на 100 тис. населення, кризи сільської школи, дуже низького рівня здоров’я учнів та студентів, фінансування закладів освіти на дуже низькому рівні, швидкої деградації вищої школи, знецінення авторитету і престижності педагогічної праці. І найголовніше – врахування того фактору, що Україна відноситься до найбідніших держав в Європі.
Реформа освіти (перехід на 6 + 3 + 3) має бути проведена протягом одного року без додаткового витрачання бюджетних коштів. Додаткові кошти в освітній галузі з’являться після відміни ЗНО, введення нового штатного розпису та 20-ти годинного тижневого навантаження. Багато з пропозицій, викладених в концепції, будуть сприйняті гостро, особливо бюрократичними освітніми структурами. Бо вони втратять підконтрольну їм галузь, де процвітає корупція, починаючи з садочків, шкіл і пізніше ВНЗ та НАН України. Єдиний шлях викорінення корупції – це перехід до громадського самоврядування, тобто контроль над освітою громадянського суспільства.
Знаючи Ваші особисті заслуги перед освітою України, вірю, що Ви зможете вище зазначені недоліки подолати. Прошу розглянути пропозиції Асоціації «Відроджені гімназії України» на колегії МОН України і засіданні Комітету Верховної Ради та після обговорення призначити дату парламентських слухань Верховної Ради України по прийняттю узгодженого тексту нового Закону України «Про освіту».


З повагою  і побажанням успішної праці
на благо освіти України,

Президент ВГУ                                           Я.В Турянський
ПРОЕКТ
Ярослав Турянський
Президент Асоціації
«Відроджені гімназії України»

Концептуальні засади нової редакції Закону України «Про освіту»

§ 1. Преамбула (головні вимоги до Закону)
У Законі вказується, що освітня галузь автономна і самоврядна:
-  Автономність передбачає незалежність діяльності закладів освіти від органів влади і політичних партій. Діяльністю навчального закладу через виборність керує Рада закладу;
-  Самоврядність освітньої галузі здійснюються через виборність начальників рай(міськ) управлінь освітою, обласних управлінь освіти, відповідними конференціями, Міністра освіти на Всеукраїнському з’їзді працівників освіти.
-  Фінансування навчального закладу здійснюється через місцевий і державний бюджет, виходячи з норми фінансування на одного учня. Слово «безкоштовна» освіта у Законі не вживається. Записується, що держава гарантує отримання середньої освіти за кошти бюджету. Кожен учень чи студент може отримати освіту також у приватному навчальному закладі, який фінансується за кошти засновника та платні послуги.
-  Вища освіта платна. Кожен студент може отримати у держави кредит для оплати за навчання в університеті терміном на 25-ть років;

понедельник, 18 августа 2014 г.

ЛИСТ

лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».